Dopravní informace v jednotlivých zemích

Na stránkách naleznete odkazy na dopravní informace v jednotlivých zemích .Číst více.

Parkovací místa

Interaktivní aplikace sloužící k vyhledání vhodného a bezpečného parkovacího místa v Evropských zemích včetně informací o jejich bezpečnosti,sanitárním zázemí apod.Číst více.


Informace k nákladní dopravě

Ucelené informace k nákladní dopravě v jednotlivých zemích naleznete na stránkách ČESMAD BOHEMIA.Číst více.

Aktuality z oblasti mezinárodní dopravy

Aktuální informace naleznete na stránkách ČESMAD BOHEMIA.Rozsah informací odpovídá aktuálním tématům a praktickým potřebám přepravců a řidičů.Číst více.


dvě důležité novinky pro řidiče s účinností od 1.7.2017

Od 1. června 2017 vstoupila v účinnost novela zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Řidičům přinese dvě důležité novinky.

Úkony v registru na jakémkoli úřadu

Majitelé a provozovatelé vozidel budou moci od června provádět úkony v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Dosud přitom bylo nutné chodit na úřad v místě trvalého bydliště či sídla firmy. To platí s výjimkou vozidla umístěného do depozitu, které lze opět uvést do provozu pouze na stejném úřadě, kde došlo k jeho vyřazení, neboť tento úřad má v držení odevzdané registrační značky. Dalším případem je značka na přání, kdy žádost lze podat na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, samotné značky ale budou následně připraveny k vyzvednutí na stejném místě, kde bylo registrováno vozidlo.

Vůz přepíšete, i pokud druhá strana nespolupracuje

Až do 31. 5. 2017 platí, že v případě převodu je možné vozidlo přeregistrovat jen v místě bydliště nebo sídla prodejce, do 10 dnů od prodeje a je nutná součinnosti původního a nového majitele, kteří podávají žádost na příslušném registru společně, příp. na základě plné moci.  Pokud tak neučiní, riskují obě strany pokutu do 50 tis. Kč, přičemž nezáleží na tom, čí je to vina. Od 1. 6. 2017 bude moci prodávající či kupující podat žádost o přepis samostatně. Úřad poté vyzve nového či původního majitele, aby se k žádosti vyjádřil a dodal doklady potřebné k registraci. Pokud to neudělá, úřad změnu i přesto zapíše do registru, vystaví osvědčení o registraci a nový technický průkaz. Tím fakticky propadnou původní doklady. Tím by se měla eliminovat odpovědnost prodávajícího auta za přestupky, které způsobil nový majitel, co nedokončil přepis.


GDPR-OBECNé nařízení ochrany osobních údajů od 25.05.2018

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. GDPR začne platit v celé EU jednotně od 25.května 2018.

Nařízení nově zavádí princip tzv. zodpovědnosti, který spočívá v povinnosti správců a zpracovatelů údajů bez ohledu na jejich velikost nebo počet zaměstnanců zavést technická, organizační a procesní opatření za účelem prokázání souladu s principy GDPR. Uplatnění principu zodpovědnosti bude představovat pro podnikatele nemalé časové a finanční investice. Ty se budou týkat zejména těchto oblastí:

  • implementace záměrné a nezbytné ochrany dat
  • vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, v angličtině DPIA neboli Data Protection Impact Assessment
  • jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (Data Protection Officer)
  • zavedení tzv. pseudonymizace osobních údajů
  • vedení záznamů o činnostech zpracování
  • konzultace s dozorovým orgánem před samotným zpracováním osobních údajů

V případě porušení, nezavedení či nepřipravenosti na nové nařízení hrozí povinným subjektům vysoké pokuty, které mohou být v mnoha případech až likvidační.

Jejich maximální výše je 20.000.000 eur nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (vyšší z obou možností) a bude záviset na řadě faktorů, jako je např. povaha, závažnost a délka porušování, počet poškozených občanů a míra škody, kroky podniknuté správcem či zpracovatelem ke zmírnění škod, kategorie osobních údajů dotčené porušením a řada dalších.

Více čtěte na www.gdpr.cz